De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

De WHO-code wil:
– borstvoeding beschermen en bevorderen
– ouders de juiste en voldoende voorlichting geven
– dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
– dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Ik onderschrijf de WHO-code van harte en houd mij aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm. Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.